Avís legal

1. Dades de l’empresa

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI), a continuació s’exposen les dades identificatives del responsable del present lloc web:

CASA HOMIES SL (En constitució)

CIF B13769021

Correu electrònic de contacte: info@casahomies.com

D’ara endavant, Homies.

2. Objecte

Aquest avís legal té per objecte establir les Condicions Generals que regulen l’accés i l’ús general del present lloc web per part de tots els usuaris, de manera que, l’accés i l’ús del mateix implica necessàriament el sotmetiment i l’acceptació de les Condicions Generals incloses en aquest Avís Legal.

Per aquest motiu, Homies recomana que l’usuari les llegeixi detingudament cada vegada que vulgui entrar i fer ús de la pàgina web esmentada ja que aquestes puguin patir algun canvi. En aquest sentit, Homies es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents condicions generals d’accés i ús i, en general, de tots els elements integrin el disseny i configuració del present lloc web.

3. Ús

En cas que l’Usuari completi i enviï el formulari de reserva o petició de visita serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.

La utilització del present lloc web per qualsevol persona atribueix la condició d’Usuari de la mateixa, el qual accepta que aquest ús és sota la seva exclusiva responsabilitat, per la qual cosa l’Usuari es compromet a observar diligentment i fidelment qualsevol instrucció addicional impartida per Homies o per personal autoritzat d’Homies relativa a l’ús del present lloc web i dels continguts.

L’Usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que Homies posa a la vostra disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral oa l’ordre públic i, en general, a fer-ne un ús conforme a les presents Condicions Generals. Per tant, l’Usuari s’obliga a fer servir els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de: i) utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades oa l’ordre públic; ii) reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès i iii) emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

En qualsevol cas, Homies no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin patir els equips informàtics de l’usuari perquè aquest hagi accedit al portal o l’hagi utilitzat de manera indeguda o negligent.

4. Propietat Intel·lectual

Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, imatges, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic, són propietat intel·lectual i industrial de Homies o, si escau, de tercers. De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva de Homies o, si escau, de tercers.

Queda prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició interactiva, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol dels continguts, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat expressament i per escrit pel titular dels corresponents drets. Homies es reserva l’ús d’accions judicials civils i/o penals contra aquelles persones físiques o jurídiques i els seus representants que violin qualsevol dels drets de propietat industrial i intel·lectual esmentats.

Homies es compromet a complir les condicions esmentades anteriorment per garantir l’ús correcte del contingut del lloc web, exercint qualsevol acció civil o penal necessària en cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

5. Responsabilitats i garanties

Homies no garanteix la fiabilitat i utilitat dels serveis que es prestin a través del present lloc web.

En conseqüència, Homies no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del present lloc web; (ii) l’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que es pugui produir; (iii) l’absència de virus i/o altres components nocius al present lloc web o al servidor que l’allotja; (iv) la invulnerabilitat del present lloc web i/o de les mesures de seguretat que s’hi adoptin; (v) la manca d’utilitat o rendiment dels continguts del present lloc web; (vi) els danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que Homies estableix en aquest lloc web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat de Homies.

En qualsevol cas, Homies no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin patir els equips informàtics de l’usuari perquè aquest hagi accedit al portal o l’hagi utilitzat de manera indeguda o negligent.

Copyright © Casa Homies SL Tots els drets reservats. 2023.

Scroll to Top