Política de privacitat

A través del present avís, Homies informa els usuaris en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant LOPD) sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si volen facilitar-li les dades personals que li són sol·licitades al lloc web per a la prestació dels seus serveis.

També s’informa els usuaris de la incorporació de les dades a fitxers, el titular i responsable dels quals és Homies duent a terme un tractament informatitzat amb la finalitat de cursar la seva sol·licitud de visita i reserva, també remetre-li informació sobre les activitats de Homies que puguin resultar del seu interès.

L’uduari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (“drets ARCO”) mitjançant sol·licitud escrita i signada en què indiqui el seu nom i cognoms i els drets que vol exercir, i que haurà d’enviar juntament amb una còpia del document de identitat o passaport per correu electrònic a info@casahomies.com. Podrà a més sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals (dret a l’oblit) en els supòsits establerts legalment, adoptant mesures raonables per a l’eliminació d’enllaços a les dades personals esmentades, o qualsevol còpia o rèplica d’aquestes dades. Disposarà així mateix del dret a la limitació del tractament de les vostres dades de caràcter personal i del dret a sol·licitar la portabilitat de les vostres dades. Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut plena satisfacció en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

Scroll to Top